Contact - MC de Kempengalm

MC de Kempengalm
Ga naar de inhoud

Contact

Dagelijks bestuur
  • Voorzitter:          Han Wijnands
  • Secretaris:          Ad Tils
  • Penningmeester: Arnold v.d. Nieuwenhuijzen

Commissarissen: Iris van den Broek en Peter Wilbers


Secretariaat
MC de Kempengalm

E-mail :
info.mcdekempengalm@gmail.com

Clubhuis
Cafe Zaal “de Dommelstroom”
Bergstraat 32
5551 AX Dommelen
tel: 040-201 40 26
www.dommelstroom.nl

Bankrekeningnummer: NL63 RABO 0130602922

Contributie

1ste kalenderjaar gratis
Daarna:  € 50,-
Leden t/m de leeftijd van 25 jaar betalen de helft van het normale contributiegeld

Clubblad
“de Uitlaat”, verschijnt maandelijks digitaal via de mail en op deze website.
Copyright MC de Kempengalm 2024
Terug naar de inhoud