Contact - MC de Kempengalm

Ga naar de inhoud

Contact

Dagelijks bestuur:
  • Voorzitter:          Erik Heymans (tel.: 040-2046301)
  • Secretaris:          Ad Tils
  • Penningmeester: Arnold v.d. Nieuwenhuijzen

Commissarissen: Ronald Intven en Jaap Tanis


Secretariaat:
MC de Kempengalm
p.a.
Oranje Nassaustraat 57
5554 AE Valkenswaard
E-mail :
info.mcdekempengalm@gmail.com

Clubhuis:
Cafe Zaal “de Dommelstroom”
Bergstraat 32
5551 AX Dommelen
tel: 040-201 40 26
www.dommelstroom.nl

Bankrekeningnummer: NL63RABO0130602922

Contributie:
1ste kalenderjaar gratis
Daarna:  € 45,-
Leden t/m de leeftijd van 25 jaar betalen de helft van het normale contributiegeld

Clubblad: “de Uitlaat”, verschijnt maandelijks.
Copyright MC de Kempengalm 2019
Terug naar de inhoud