Nieuwe leden - MC de Kempengalm

MC de Kempengalm
Ga naar de inhoud

Nieuwe leden

Reglement nieuwe leden

Om ervoor te zorgen dat het opnemen van het nieuwe lid binnen de club in een prettige sfeer maar op duidelijke wijze plaatsvindt, hebben we als bestuur de navolgende voorwaarden opgesteld.
 
 1. Het aankomend lid is in bezit van een motorfiets;
 2. Stuur een mail met het verzoek voor de aanmelding naar info.mcdekempengalm@gmail.com met vermelding van naam en telefoonnummer. Wij zullen daarna een inschrijfformulier via de mail toesturen.
 3. Vul het ontvangen inschrijfformulier in en stuur het ondertekend terug:
  1. Via de mail (duidelijk leesbare scan of foto kopie);
  2. Inleveren bij één van de bestuursleden;
  3. Opsturen naar het secretariaat.

Nadat MC de Kempengalm het ingevulde en ondertekende formulier heeft ontvangen:
 1. Deelname aan de eerst volgende contactavond (1ste dinsdag van de maand);
 2. Deelname per motorfiets aan de eerst volgende 3e zondagrit (3e zondag van de maand) na deelname aan eerste contactavond. Bij verhindering de daarop eerst volgende 3e zondagrit;
 3. Ontvangst inschrijfformulier, deelname aan contactavond en 3e zondagrit vinden plaats binnen hetzelfde kalenderjaar;
 4. Hierna is men ‘aspirant-lid’ van de club tot het einde van het betreffende kalenderjaar van aanmelding;
 5. Het ‘aspirant-lid’:
  1. betaalt geen contributie;
  2. krijgt geen clubkorting bij deelname aan bijv. de feestavond.
 6. In november/december van het betreffende kalenderjaar wordt door het bestuur het ‘aspirant-lid’, kenbaar gemaakt of het ‘aspirant-lidmaatschap’ wel of niet omgezet wordt naar een lidmaatschap van de club;
 7. Na aanvaarding als lid van de club wordt automatisch contributie voor het nieuwe kalenderjaar afgeschreven.

Om de integratie van nieuwe leden zo prettig mogelijk te laten verlopen voor het aankomend lid, alswel voor haar bestaande leden, worden er maximaal 6 nieuwe leden per kalenderjaar binnen de club opgenomen.   
 
Het bestuur,
MC de Kempengalm.
Copyright MC de Kempengalm 2024
Terug naar de inhoud